Digital stämpelklocka 


Hjälper dig att få information om faktiskt arbetad tid - på ett exakt och enkelt sätt.

 

Se produktblad »
Se filmen »

    

 

    
 
 
Hogia MyTime
Hogia MyTime är en del av nästa generations molntjänster – med fokus på mobilitet, säkerhet och effektiva affärsprocesser.
Säkerhet
På så sätt har ditt företag, oavsett storlek, möjlighet att få IT-säkerhet på högsta nivå. Vårt mål är att du tryggt ska kunna fokusera på verksamheten, i stället för resurs- och tidskrävande infrastruktur.
Mobilitet
Genom ökad mobilitet kan företag samtidigt delegera ansvar till medarbetare långt ut i ledet. Det innebär snabbare och effektivare kommunikation, som i sin tur leder till resursbesparingar.
Integration
Hela nyttan – utan installationer och krånglig teknik. Hogia MyTime kräver inga installationer och är helt sammanflätat med Hogia Lön.
Helhet
Erfarenhet och ansvarstagande får du på köpet! I över 30 år har Hogia utvecklat administrativa IT-system med fokus på funktionalitet, långsiktighet och trygghet.
       

 Frågor?
Ring oss!
Prata med våra duktiga medarbetare som specialiserar sig i din bransch.

midoffice@hogia.se
0303-72 60 90