Produktbild Årsredovisning

Årsredovisning

Denna webbutbildning fokuserar på upprättande av årsredovisning, vilket är en del av Hogia Bokslut. Med hjälp av programmets funktioner lär du dig att importera företagets eller föreningens rådata via SIE-fil eller Excel och att skapa en fullständig årsredovisning. Programmet har funktion för att upprätta bokslut men det är inget måste för att kunna skapa en årsredovisning.

Utbildningen vänder sig till dig som är ny användare av Hogia Bokslut men även till dig som använt programmet ett tag och vill lära dig mer. Efter utbildningen ska du kunna  upprätta en årsredovisning på egen hand. Fördelen med Hogia Bokslut är att det räcker att du kan arbetsgången - programmet hjälper dig att säkerställa kvaliteten och att gällande lagstiftning efterlevs.

Innehåll:

  • Uppläggning av ett nytt företag, transport av saldon via SIE-fil, skapa nytt räkenskapsår
  • Navigering i programmet
  • Genomgång av saldomatris och bokföringsorder
  • Genomgång av kontosambandens betydelse
  • Genomgång av årsredovisningsmallen och dess arbetsgång
  • Tips och Trix för att få en effektiv process

 
Begär offert

 

Datum och tid för utbildningen bokar vi i samråd med dig.

Pris 
Enligt offert