Produktbild Hogia Approval Manager

FAKTURASKANNING

Frigör resurser och sänk företagets kostnader med elektronisk fakturahantering och gör arbetet enklare för alla. Dessutom ökar säkerheten genom inbyggda kontroller så att inga fakturor betalas ut från ekonomisystemet utan att de först sakgranskas och attesteras.

En del av Hogia Ekonomi/Affärssystem

Hogia Approval Manager är en del av Hogias ekonomi- och affärssystem, vilket underlättar både drift och underhåll. Den digitala informationen lagras direkt i ekonomisystemets databas, vilket innebär att den alltid finns tillgänglig och informationen följer automatiskt med i den ordinarie säkerhetskopieringen av företags databaser.

Ersätter det traditionella pappersflödet

Leverantörsfakturorna kan antingen skannas in eller tas emot elektroniskt. Vid ankomstregistreringen skapar ekonomen ett konteringsförslag och därefter skickas fakturorna vidare i organisationen för sakgranskning och attest via Internet.

Den stora tidsvinsten ligger i det workflow som uppstår i attestdelen, där fakturan "vandrar" genom systemet på betydligt kortare tid än när plastfickor cirkulerar på en arbetsplats.