Förstudie

Vid en förstudie ger vi er tillfälle att diskutera er arbetssituation och gå igenom metoder och idéer inför framtiden: Hur arbetar ni idag? Kan vi effektivisera arbetsflödet? Hur vill ni arbeta i framtiden?