Hogia Beslutsstöd

Utbildningen vänder sig till dig som är ny användare i Hogia Beslutsstöd men även till dig som använt programmet ett tag och vill få en grundlig genomgång i hela programmet.
Vi visar hur du mycket enkelt kan jämföra företagets nyckeltal med branschens och/eller en konkurrents.
Vi går även igenom hur du simulerar fram olika handlingsalternativ och tar fram Likviditetsbudget.

Analysdelen
Vi går igenom hur du snabbt kan göra en kvalificerad företagsanalys med hjälp av nyckeltal och ekonomiska modeller.
Vi går igenom kassaflödesanalys och en nyckeltalsanalys. Analysrapport som beskriver företagets utveckling både i text och grafik, där du kan jämföra nyckeltalen med branschens, om du har tillgång till dessa. I programmet finns de vanligaste BAS-nyckeltalen.
Vi har en kraftfull diagramgenerator för att skapa olika typer av diagram - stapel, linje, rullande 12-månaderslinjediagram i procent av din omsättning mm. Du kan även skapa dina egna diagram i programmet.

Simuleringsdelen
Vi fortsätter utbildningen i Hogia Beslutsstöd med Simuleringsdelen, vilket är en grov budget.
Där vi visar hur du snabbt kan utvärdera olika handlingsalternativ och se de ekonomiska effekterna direkt. Du får en pedagogisk överblick över hur en förändring i företagets ekonomi påverkar resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.
Du kan ställda dig frågor som vad händer om...? Vad krävs för att...? Och då se hur förändringen slår igenom direkt i rapporterna.

Budget
I budgetdelen går vi igenom hur du på ett enkelt sätt tar fram en resultat-, balans och likviditetsbudget. Du kan utgå från föregående års utfall och simulera fram nya siffror och därefter justera på en mer detaljerad nivå eller gå direkt till budget.
Med hjälp av fördelningsnycklar fördelar du snabbt budgeterade värden på alla resultat- och balansposter över räkenskapsårets månader. Med en knapptryckning fördelas dina budgeterade intäkter och kostnader enligt föregående räkenskapsårs utfall om du så önskar alternativt en jämn fördelning över året. Efter dina olika budgeteringar i programmet uppdateras värdena i resultat-, balans- och likviditetsbudgeten.
Vi går igenom hur du smidigt presenterar dina rapporter mycket enkelt och överskådligt sätt. Alla rapporter kan skrivas ut eller exporteras till Word, Excel och PDF.

 
Begär offert

Datum
Datum och tid för utbildningen bokar vi in i samråd med dig.

Pris
Enligt offert.