Produktbild Hogia Beslutsstöd

Hogia Beslutsstöd

I en föränderlig värld är det viktigt att snabbt få fram ett professionellt beslutsunderlag. Med Hogia Beslutsstöd får du ett kraftfullt hjälpmedel som - direkt utifrån er redovisningsinformation - kan ge er ett beslutsunderlag inför olika typer av företagsekonomiska beslut.

Du arbetar snabbt och effektivt - med enbart en knapptryckning får du ett professionellt beslutsunderlag och en god grund till rätt beslut.

Med Hogia Beslutsstöd arbetar du på en övergripande nivå i företaget, men har samtidigt möjlighet att bryta ner sammanslagna poster på underliggande nivåer, till exempel varugrupper eller avdelningar. Det är enkelt att föra över uppgifterna från ditt ekonomisystem och sedan jobba vidare i Hogia Beslutsstöd. Du slipper onödigt dubbelarbete och är säker på att du arbetar med rätt uppgifter.

Hogia Beslutsstöd använder sig av SIE-filer som du enkelt exporterar från ekonomisystemet och Excelimporterar till programmet. På så sätt arbetar du alltid med aktuell och korrekt information.

Hogia Beslutsstöd säljs i form av tre olika moduler.

  

Analysera och rapportera

Analysera företagets ekonomiska situation, prova olika framtidsscenarier och presentera resultaten - snabbt, tydligt och lättbegripligt i fantastiska diagram.

För att snabbt fånga upp trender i en föränderlig omgivning så anser vi att det är en fördel att arbeta med våra tolvmånaders rullande diagram. Nyckeltal och företagsekonomiska modeller hjälper dig att vara professionellt välinformerad. Du kan importera jämförelsevärden av nyckeltal för en bransch eller ett specifikt företag från Business Check, för att smidigt kunna jämföra ditt företags utveckling med en bransch eller en konkurrent.

Hogia Beslutsstöd ger dig automatiskt en analysrapport som beskriver företagets utveckling, i text och grafik. Programmet har stöd för export till såväl Excel- som PDF-format, så att du enkelt kan sammanställa resultaten tillsammans med din övriga rapportering.

  

Simulering

Du har stora möjligheter att själv simulera effekterna på kommande år. I olika simuleringsscenarier sätter du förutsättningarna, till exempel i form av förändringar i omsättning och kostnader. På så sätt kan du förutse händelser som andra riskerar att se långt senare.

På ett pedagogiskt sätt får du en överblick över hur en förändring i företagets ekonomi påverkar resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys. Du ser direkt hur till exempel en ökad försäljning påverkar hela företaget och vad det innebär för balansräkningen. Du ser genast i vilken grad kundfordringar och varulager påverkas, liksom resultatet.

  

Budget

Hogia Beslutsstöd hjälper dig att på ett mycket enkelt sätt ta fram en resultat-, balans- och likviditetsbudgetar. Du kan utgå från föregående års utfall, simulera fram nya siffror och justera dina värden på en detaljerad nivå. Med hjälp av fördelningsnycklar fördelar du snabbt budgeterade värden på alla resultat- och balansposter över räkenskapsårets månader.

Vill du veta hur det går med likviditeten om kunderna inte betalar i tid? Då tar du enkelt fram en likviditetsbudget per månad, i budgetdelen. Sen har du möjlighet att hämta fördelningen per månad från en utfallsperiod, i analysdelen. Du kompletterar med uppgifter om bland annat kundkredittid och leverantörskredittid för att få fram din likviditetsbudget per månad.