Produktbild Hogia Bokslut

Hogia Bokslut

Få full kontroll på årsbokslutet, mer tid över till annat arbete och spara pengar!

Hogia Bokslut är det perfekta verktyget för hela bokslutsarbetet, från verifikation och specifikation till färdig och snygg årsredovisning. Vi ger dig ett kraftfullt stöd genom bokslutsarbetet i enhet med gällande lagar och rekommendationer. I programmet finns också möjlighet att upprätta årsredovisning enligt K3.

  

Integration

Hogia Bokslut är ett integrerat bokslutsprogram. Det innebär bland annat att det är enkelt att föra över uppgifter från Hogia AdvokatEkonomi till Hogia Bokslut, för att sen fortsätta till Hogia Skatt. Du slipper lägga in uppgifterna manuellt och undviker onödigt dubbelarbete och risk för felslag.

Från Hogia Lön för du också enkelt in uppgifter om medelantal anställda och företagets sjukfrånvaro till ditt bokslut. Du slipper göra beräkningar och sparar tid.