Hogia Konkursanalys


GRUNDUTBILDNING 

Utbildningen är till för dig som är ny användare eller som har använt enbart en liten del av det som Hogia Kvalitetsanalys kan. Vårt mål är att du ska få en inblick över hur du kan använda programmet som en effektiv hjälp och stöd i arbetet med konkursutredningar.
 
För de konkurser som har redovisningen i en SIE-fil ger Konkursanalys en värdefull hjälp att snabbt, enkelt och tidseffektivt arbeta med konkursutredningar. Programmet hanterar på ett snabbt och enkelt sätt stora datamängder och kan ge värdefull hjälp och stöd att:

· bedöma resultatutveckling och ställning
· bedöma bokföringens kvalité
· bedöm tidpunkt och orsak för obestånd
· identifiera återvinningsbara transaktioner

Programmet lämpar sig för alla typer och storlekar på konkursutredningar. Med utformning och begrepp som är anpassat för konkursutredares behov kommer du efter grundutbildningen snabbt och enkelt igång med att använda programmet.

Efter utbildningen har du fått en inblick i hur du praktiskt kan arbeta i programmet och vilken information du kan få fram med hjälp av frågor och rapporter.

Innehåll
· Programmets utformning programfunktioner
· Programinnehåll; rubriker och frågor
· Funktioner och arbetsmetod; arbetsgång och möjligheter
  skapa egna frågor
· Kontroll av SIE-fil
· Översikt och genomgång av vissa fasta rapporter
· Anteckningar och dokumentation; hur anteckningar och
  dokumentation kan göras och hur du kan dra nytta av
  tidigare arbete och gjorda anteckningar

Naturligtvis finns det möjlighet att ställa frågor under utbildningen.

 
Begär offert

Datum
Datum och tid för utbildningen bokar vi in i samråd med dig.

Pris
Enligt offert.