Produktbild Hogia Konkursanalys

Hogia Konkursanalys

tidseffektiv hjälp att göra konkursutredningar
med hög kvalitet!

· Bedöm resultatutveckling och ställning.
· Bedöm bokföringens kvalitet.
· Bedöm tidpunkt orsak till obestånd.
· Identifiera återvinningsbara transaktioner.

Fokus på trender och mönster utan att drunkna i detaljer!
Konkursanalys är det nya verktyget som ger dig möjlighet att arbeta med konkursutredningar på ett tidseffektivt sätt. Layout och innehåll hjälper dig att arbeta strukturerat med utredningsarbetet.

Du tar snabbt fram relevant information och kan enkelt
gå från övergripande nivåer ner till detaljerade transaktioner.
Det hjälper dig att hålla fokus på trender och mönster utan
att bli förlorad i detaljer.