Hogia Kvalitetsanalys

Vi kommer att gå igenom de väsentligaste delarna i programmet Hogia Kvalitetsanalys dvs hur du enkelt kontrollerar kvaliteten på bokföringen med hjälp av programmet. Vi granskar den löpande bokföringen på transaktionsnivå, gör kontroller, avstämningar och eventuella fel i huvudboken.

· Vi utgår ifrån Hogia Ekonomi och går vidare till
  Hogia Kvalitetsanalys
· SIE-import och import från Hogia Bokslut
· Huvudboksanalyser
· Avstämning av moms, skatt och ATP, tips och tricks
· Genomgång av frågor/utsökningar, vi skapar egna frågor osv
· Export till Excel för vidare analys

Du ska helt enkelt lära dig hur du med programmets hjälp arbetar effektivt samtidigt som du kan känna dig säker på att du inte missar någon viktig information.

 

 
2000:-

Datum  
5 oktober
12 december

Tid 
Kl 9:00-11:00

Pris
2 000 kr per deltagare.