Produktbild Hogia Kvalitetsanalys

Hogia Kvalitetsanalys

Detta är den perfekta assistenten för alla som arbetar med bokföring. Genom att effektivt hjälpa till med granskning, avstämning och inte minst felsökning när tiden börjar bli knapp och hjärnan trött, blir programmet snabbt ett sådant “som man inte kan begripa hur man klarade sig utan”.

"Enkelheten att navigera sig runt i bokföringen är en av de mest uppskattade funktionerna i programmet"

  Delar ur funktionslistan
 • Fungerar med alla ekonomi- och affärssystem.
 • Bokföringen importeras från ditt ekonomisystem.
 • Programmet fungerar som en avancerad huvudbok och är mycket enkelt att använda.
 • Ta ut periodrapporter där månaderna ligger som kolumner med eller utan ackumulerat resultat.
 • Ta fram färdiga avstämningsrapporter som du enkelt kan anpassa för moms, arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Bankavstämning.
 • Avstämning av reskontrorna m.m.
 • Avstämning av kontoutdrag från skatteverket.
 • Periodsaldorapporterna går att få per RE/Kostnadsställe.
 • Periodsaldo då resultatenhet saknas.

Bankavstämning

Med denna funktion kan du tjäna massor av tid och vem kan motstå det!? Vi har skapat en ny funktion som ger dig möjlighet att stämma av ett huvudbokskonto mot en transaktionslista i Excel. De flesta banker ger dig idag möjlighet att elektroniskt spara ner ett kontoutdrag i Excel-format. Vi har gjort tester från Nordea, Postgirot, SEB, SHB, Swedbank och Avanza som alla har denna möjlighet. Inifrån programmet väljer du Rapporten som heter Avstämning bank.

Du pekar ut Excel-filen som skall importeras, väljer vilket konto du skall stämma av denna mot. Resultatet får du in lista som visar de transaktioner som inte programmet kunde matcha. Dessa är uppdelade på ”Omatchade huvudbokstransaktioner” och ”Omatchade banktransaktioner”. Du får även en lista med de transaktioner som programmet har matchat/parat ihop. De som stämmer exakt på beloppet kommer överst i listan de som matchats ihop per summa per dag kommer sist i listan. Bank-filen skall vara på ett sätt vi definierat och det finns en mall som du enkelt hittar i dialogen för Avstämning bank. Denna Excelmall innehåller makron som underlättar arbetet med att skapa en Excel-fil som går att importera.

Avstämning av reskontrorna mm

Det fungerar även att importera och stämma av annat än kontoutdrag från banken. Du kan exempelvis stämma av avräkningskonton mellan bolag som ingår i en koncern. Om du exporterar avräkningskontot i dotterbolaget till Excel och importerar detta till moderbolaget som du öppnat i programmet så kan du enkelt stämma av dessa. Eller varför inte skicka över en lista från reskontran till Excel om reskontran diffar gentemot huvudboken Låt din fantasi ge dig möjligheterna!


Avstämningen är väl förberedd

De färdiga rapporterna i programmet anpassas lätt via en inställningsmeny. I momsrapporten får du en kontroll på att utgående moms stämmer mot försäljningen både per månad och för hela året. Du får också en kontroll på att redovisat belopp överensstämmer mot betalning. Motsvarande rapport finns för lön och personalskatt. Det finns även en periodrapport där du kan kontrollera planenliga avskrivningar.


Felsökning - kan spara hur mycket tid som helst

Alla som arbetar med bokföring vet hur svårt det kan vara att hitta det lilla förargliga fel som gör att jobbet inte kan avslutas. Ofta är det svårt att se med blotta ögat.
Hogia Kvalitetsanalys söker igenom hela bokföringen för att hitta ovanliga kontokombinationer, ”onormala” transaktioner och annat som kan tyda på fel i bokföringen. Du kan söka på belopp, konton, projekt, resultatenhet, verifikation, text, datum etc. Programmet hittar snabbt de verifikationer där du glömt att dra av momsen, bokfört den på fel konton eller där fel procentsats använts.
Med programmet följer en mängd färdiga mallfrågor. Du plockar t ex lätt fram eventuella inventarier som felaktigt bokförts som förbrukningsinventarier eller tvärtom.