Produktbild HogiaLön Plus

HogiaLön Plus

HogiaLön Plus är ett komplett och modernt lönesystem med branschanpassade och standardiserade grundregister som gör det lätt att starta upp och använda. Enkla rapportuttag gör det möjligt att på ett effektivt sätt ta ut rapporter och redovisningar som till exempel företagsledning, myndigheter och SCB kräver.
Det öppna gränssnittet i lönesystemet ger förutsättningar för integration med såväl personalsystem, tid- och avvikelsesystem och reseräkningssystem som affärssystem och olika branschlösningar.


Roller i lönesystemet

Medarbetaren
 • Får sin lön och övriga ersättningar och avdrag tydligt redovisade på sin lönespecifikation, med möjlighet att se semester och komp. Företaget väljer hur lönespecifikationen distribueras; via papper, e-post eller portalen.
Chef
 • Får en god uppföljning på sin verksamhet genom lättillgängliga rapporter via papper, e-post eller portalen. Till exempel frånvaroanalys, övertidsjournal, semesterlista o s v.
Administratör
 • Säker import från försystem med goda kontroller minimerar fel och snabbar upp lönekörningen.
 • Vid registrering direkt i lönesystemet finns valmöjlighet med massberedning, gruppregistrering, tidstyrning eller en och en.
 • Vid lönekörning finns stöd för rimlighetskontroller, preliminära rapporter, varningar och avstämning vilket ger en säker lönehantering.
 • Ett stort utbud av standardrapporter samt möjlighet att själv anpassa och komponera egna rapporter på ett enkelt sätt i Excel, Word eller som pdf och distribuera via e-post eller portalen.

Vårt lönesystem hjälper dig bl a med:

 
 • beräkning av ersättningar och avdrag
 • beräkning av retroaktiv lön
 • fördelning av löne- och personalkostnader
 • semester- och semesterskuldsberäkning
 • statistik till SCB och Svenskt Näringsliv
 • pensionsrapportering
 • frånvarostatistik
 • utskrift av arbetsgivarintyg
 • branschanpassade rapporter
 • beräkning av medeltimförtjänst
Löneberedningen har en central och informativ roll vilket förenklar din lönehantering. Med branschanpassade och standardiserade grundregister är det enkelt att starta upp.