Konsultation i och driftsättning av rutiner och arbetssätt

Nya program är ca 50% av en ny vardag. Men att kasta upp bollarna i luften, märkta med olika rutiner, är minst lika viktigt. Efter en ordentlig förstudie, har våra erfarna konsulter fått en uppfattning om Era behov och kan sålunda komplettera utbildningen i programmet.