PA-blanketter

Tilläggsmodulen PA-blanketter är helt integrerad med Hogia AdvokatLön och ger dig tillgång till en mängd blanketter och mallar som underlättar din personaladministration. Välj om du vill skriva ut blanka mallar eller om uppgifter om berörd anställd ska läggas in automatiskt i de olika rapporterna.

PA-blanketter innehåller bl a:
  • Anställningsavtal
  • Tjänstledighetsansökan
  • Besked om uppsägning
  • Tjänstgöringsintyg
  • Underlag för jämställdhetsansökan
  • Tidrapport och sjukanmälan till Försäkringskassan

Guidad tur i programmet

  Vår guidade tur tar dig enkelt igenom programmet. Du får se hur enkelt det fungerar.

Klicka här för att se guiden »