PA-stöd

PA-stöd kompletterar löneprogrammet med funktioner för:

  • beräkning av retroaktiv lön
  • medeltimförtjänst
  • helglön
  • utökad personalhistorik
  • övertidsjournal  

Tack vare automatiken i PA-stöd slipper du mycket manuellt och tidskrävande arbete då den är helt integrerad med Hogia AdvokatLön.

Guidad tur i programmet  

    Vår guidade tur tar dig enkelt igenom programmet. Du får se hur enkelt arbetet i programmetfungerar. Vi viasr upp alla de viktigaste funktionerna.   

Klicka här för att se guiden »