Programkonsultationer

Utbildning och konsultation i programvaror
Vi är angelägna om att ni jobbar i programmen på ett bekvämt och tryggt sätt. En utbildning i programvaran med översyn av arbetssättet parallellt, är därför något vi rekommenderar. Våra nya programvaror har alltid utvecklats från tidigare sådana, varför man alltid bör ha en rejäl genomgång även om man är van användare från tidigare. Ofta, får våra konsulter bekräftande aha-upplevelser vid genomgång av programmen och lika ofta ser man att våra användare inte fått genomgång av tidigare programvaror och därför inte heller brukat dem fullt ut. Detta är alltså en rejäl investering för framtiden!