Slutbesiktning av teknik

Innan våra konsulter som genomför rutinsättning och utbildning besöker er, så kräver vi att den tekniska miljön genomgått en slutlig kontrollbesiktning. På så sätt säkerställer vi att era programvarorna fungerar som de ska. 

Vi rekommenderar starkt att ni följer de beskrivningar som vi bifogar till programmen. Om ni har gjort det och inga problem har uppstått, så beräknar vi att slutbesiktningen tar cirka en timme. Tänk på att slutbesiktning ska göras i god tid före beställd konsults ankomst.