UTBILDNINGEffektiv inlärning via våra webb- och klassrumsutbildningar

Hogia Advokat-& Juristsystem erbjuder sina kunder en mycket effektiv inlärning via webb på flertalet av våra programvaror. Du slipper all restid och kan på kort tid bli effektivare i ditt arbete.

Anmäl dig själv eller ta med hela kontoret på några av våra webbutbildningar

Det som behövs för att kunna ta del av webbutbildning är en dator med anslutning till internet och telefon. Deltagarna kan sitta vid egen dator och följa utbildningen eller, vilket är fördelaktigt när man är flera på samma kontor, så ställs en bärbar dator med uppkoppling till internet i ett fika- eller konferensrum med koppling till en dataprojektor. Då kan flera på kontoret ta del av utbildningen samtidigt och alla deltagare är samlade. Ljudet löses, i dessa fall, genom högtalartelefon så att alla kan lyssna.

Enskilda utbildningar/konsultationer

Självklart skräddarsyr vi enskilda utbildningar där innehåll och upplägg bestäms utifrån dina behov och önskemål tillsammans med våra konsulter. Utbildaren kommer till dig eller du till oss på Hogia.

Övriga programutbildningar

Naturligtvis har vi även webb- och klassrumsutbildningar för våra ekonomi- och löneprogram. Dessa arrangeras i samarbete med Hogia Institutet. 

Teoretiska utbildningar

Hogia Institutet arrangerar även en rad olika teoretiska utbildningar. Läs mer på http://www.utbildning.hogia/ .
 
Mer information

För mer information om våra utbildningar och konsultationer är du välkommen att kontakta Lotta Nilvall.

 


Lotta Nilvall 
Telefon: 0303-688 16 
lotta.nilvall@hogia.se