Få koll på projektens
lönsamhet

Hem

Komplett affärslösning för bygg och entreprenad

Skapa effektiv administration och lönsam projekthantering i ett och samma system. Du hanterar effektivt arbetsorder och projektredovisning med budget, e-fakturering, tidsredovisning, leverantörsfakturor, ÄTOR, samt ROT i en helintegrerad branschspecifik lösning.

Spara tid

Allt startar med varje medarbetares tidrapportering i en lättanvänd mobilapp. Underlaget landar automatiskt in på rätt plats i både ekonomi- och lönesystemet. Från detta skickar du snabbt fakturor, gör löner och tar ut ekonomiska rapporter. Du slipper pappersarbete och instansning av siffror.

Få full koll

Du får enkelt en snabb överblick på projektens resultat och kan smidigt gå in på detaljnivå för att eventuellt vidta åtgärder. Projekten kan följas kontinuerligt då kostnader för tid och material överförs dagligen till ekonomisystemet. Du minskar felrisker och får full koll på projekten.

Öka lönsamheten

Hogias affärssystem är specifikt framtaget för byggföretag, fungerar helt sömlöst och skapar en effektiv helhet utan papper och dubbelarbete. Underlag för kundfakturering skapas automatiskt och du skickar enkelt och snabbt fakturor i det format kunden valt. Du får in pengarna snabbare och förbättrar likviditeten.

Tid

Ett mobilt verktyg där medarbetaren enkelt registrerar tid och kostnader, helt integrerat med affärssystemet. Kapar pappersarbete och sparar tid för både ekonomiavdelningen och löneadministrationen.

LÄS MER

Ekonomi

Projektredovisning och elektronisk fakturahantering i samma system.
Hogias ekonomisystem är anpassat för byggbranschen med snabb rapportering för företag med högt ställda krav.
LÄS MER

Lön & HR

Löneberedningen automatiseras i mångt och mycket då tiden redan är på plats i lönesystemet. Med lönearter anpassade för gällande kollektivavtal blir processen ännu smidigare.
LÄS MER

”Vi känner att Hogia verkligen förstår sig på byggbranschen och det känns tryggt att ha dem med sig”

Lär känna Otto Nilsson Byggnads AB och hur de får ut det bästa av en helintegrerad affärslösning

LÄS MER

Molnlösning

Arbeta från vilken dator du vill, när och var du än befinner dig. Med Hogia Cloud slipper du bekymra dig för dyra serverlösningar och kan känna dig trygg med att din data är i säkert förvar.

LÄS MER

Elektronisk fakturering

Frigör resurser och minska både papper och kostnader. Från inskanning och attestering av leverantörsfakturor till e-fakturering mot kund, allt sker digitalt i samma system.
LÄS MER