Produktbild e-fakturering

e-faktura via Hogia eInvoice


En traditionell hantering av fakturor är kostsam och tidskrävande för såväl avsändare som mottagare. Med Hogias e-fakturalösning används elektroniska fakturor både för inkommande och utgående fakturor. Faktureringen blir därmed väldigt enkel, säker och effektiv samtidigt som du sparar tid, får lägre kostnader och minskar din miljöpåverkan.

Det här kan du göra

•  Skicka e-fakturor direkt från Hogia ByggEkonomi.   
•  Ta emot e-fakturor direkt i Hogia ByggEkonomi. 
•  Skicka e-postfakturor. 
•  Skicka fakturor via printtjänst. 
•  Skicka fakturabilagor. Hogia eInvoice är en molntjänst som hjälper dig att enkelt skicka och ta emot e-fakturor i Hogia ByggEkonomi, till och från alla andra ekonomisystem som hanterar e-fakturor. Vi tar hand om tekniken, du fokuserar på faktureringen och slipper tänka på format, teknik och manuell hantering.

e-postfakturor och printtjänst

Om mottagaren inte kan ta emot e-fakturor kan du ändå skicka fakturorna elektroniskt. Antingen som e-postfaktura eller till vår printtjänst som skriver ut, kuverterar och postar pappersfakturan till mottagaren.

Om du kombinerar e-fakturering med attesthantering via webben i Hogia Approval Manager får du ett mycket effektivt fakturaflöde och fullständig kontroll på leverantörsfakturorna. 

 

Mobilitet

Med Hogias molntjänster får du möjlighet att hantera verksamheterna mobilt och flexibelt. Det innebär snabbare och effektivare kommunikation, som i sin tur leder till resursbesparingar och konkurrensfördelar.
Integration

eInvoice kräver inga installationer och är helt sammanflätat med ekonomisystemet. Du kommer igång på nolltid och fortsätter arbeta på samma sätt som du brukar göra.
Helhet

I över 30 år har Hogia utvecklat administrativa IT-system med fokus på funktionalitet, långsiktighet och trygghet. Vi har ett modernt och brett sortiment och syr ihop en komplett IT-lösning som passar just ditt företags behov.
Säkerhet

Hogia tar hela ansvaret för tekniken. Med vår molnlösning kan du vara säker på att alltid ha en tekniskt stabil e-fakturahantering, utan krångel och med IT-säkerhet på högsta nivå.