Effektiviserad administration med integrerat ekonomisystem


Dagens integrerade programvaror minskar till exempel risken för interna flaskhalsar och är resursbesparande jämfört med det gamla systemet som bland annat krävde pappersbaserad dokumentation och noggrant ifylld tidsedel.

För att affärssystemet ska vara effektivt så är det dock viktigt att det matchar verksamhetens behov och inkluderar just de olika delar som ditt byggföretag behöver för att fungera optimalt. Förutsättningar som i sin tur kan variera beroende på företagets storlek, antal anställda och projekttyper.
Helhetslösningar som inkluderar en branschkritisk app gör det möjligt att enkelt hantera och få överblick över bland annat följande:

Löner
Fungerande löne- och HR-lösning är en viktig del av alla verksamheter, oavsett storlek. Ju smidigare system för tidrapportering, desto nöjdare anställda och desto lättare för den som är HR-ansvarig. Investera i en tidsedel app för bygg företag som underlättar smidig, branschanpassad rapportering och ger tillgång till ett tydligt löneunderlag. Tack vare detta är det enkelt för varje anställd att själv rapportera sin tid genom att checka av utifrån en på förhand planerad kalender.

Fakturering
Oavsett om du endast fakturerar inom Sveriges gränser eller om du har många internationella kunder och partners så krävs ett effektivt faktureringssystem. På så vis blir det enkelt att skicka och ta emot elektroniska fakturor och att få en bra bild över företagets faktureringshistorik. Ett branschanpassade och integrerade programvaror omfattar även system för effektiv fakturering.


Uppföljning
Varje verksamhet kräver ekonomisk uppföljning i form av rapporter, redovisning och analyser. Detta hänger också nära samman med bland annat projektuppföljning och tidsredovisning och många gånger krävs att dessa olika delar integreras för bästa överblick.


Byggföretag som investerar i programvaror skräddarsydda för deras branschspecifika behov effektiviserar sin administration och sparar både tid och kostnader. Kontakta Hogia redan idag, de tar fram lösningar och ekonomisystem för era behov och erbjuder även utbildning och support.