Produktbild Hogia Approval

Elektronisk fakturahantering

Frigör resurser och sänk företagets kostnader med elektronisk fakturahantering och gör arbetet enklare för alla, från ekonom till attestant. Med Hogia Approval Manager tar man bort den traditionella hanteringen och sköter istället flödet digitalt – från inkommande faktura till kontering, attest, bokföring och arkivering. 

Ersätter det traditionella pappersflödet

Leverantörsfakturorna kan antingen scannas in eller tas emot elektroniskt. Vid ankomstregistreringen skapar ekonomen ett konteringsförslag och därefter skickas fakturorna vidare i organisationen för sakgranskning och attest via Internet. Den stora tidsvinsten uppstår i attestdelen, där fakturan digitalt "vandrar" genom systemet på betydligt kortare tid än när pappersfakturor cirkulerar på en arbetsplats.

Fördelar med elektronisk fakturahantering

•Webbaserad attest.
•Effektivare fakturaflöde och bättre kontroll.
•Frigör tid genom mindre administrativt arbete.
•Undviker borttappade fakturor och sena betalningar.
•Historik med tillgång till samtliga fakturor via webben.

En del av Hogia ByggEkonomi

Hogia Approval Manager är en del av ekonomisystemet vilket underlättar både drift och underhåll. Den digitala informationen lagras direkt i ekonomisystemets databas, vilket innebär att den alltid finns tillgänglig och följer automatiskt med i den ordinarie säkerhetskopieringen av företags databaser.

"Men det är väl inget för vårt lilla företag?"

Den största myten om elektronisk fakturahantering är att det bara är för väldigt stora företag, vilket är helt felaktigt. Hogia har i dag kunder som hanterar volymer från 300 fakturor per år. Elektronisk fakturahantering är en lösning för alla företag, då man endast betalar för den volym man nyttjar.


Elektronisk fakturahantering
tillsammans med e-faktura

Väljer ni att ta emot era leverantörsfakturor som e-fakturor får ni ett ännu effektivare fakturaflöde, samtidigt som ni sparar tid och minskar era kostnader.