Automatisera din lönehantering med HogiaLön Plus. Ett byte som bland annat ger dig nyheter som:


• Projekt- & resultatenhets fördelad lön- och personalkostnad inkl. sociala avgifter, semesterlöneskuld m.m.
Hogia Bygglön Plus har flera utökade konteringsmöjligheter inte minst för att fördela lön- och personalkostnad inkl. sociala avgifter, semesterlöneskuld, FORA kostnader eller andra avtalade sociala kostnader. Hur stor avsättning man vill göra per projekt och resultatenhet beräknas i systemet och kan anpassas utifrån behov – det vanligaste sättet att fördela lönekostnaden är utifrån medarbetarens arbetade tid i projekten.

• Utökade beräkningsfunktioner för ersättningar och avdrag.
Hogia Bygglön Plus innehåller en utökad formelhantering som ger ett förbättrat stöd vid tolkning av kollektivavtal och en unik uppsättning av beräkningsformler.

Ex. Sjuklön dag 15-90 ock tolkning för mer eller mindre än 7,5 basbelopp kan hanteras med en löneart, kombinationer och beräkningar av olika kombinationer av arbetstidsförkortning hanteras, beräkning av föräldralön förenklas. 

• Utökad frånvarohantering med frånvaro- närvarostatistik.
Med en utökad frånvarohantering kontrolleras gränser för sjuklön och sjukavdrag inklusive automatisk hantering för återinsjuknande och högriskskydd, avdragskillnader för kortare och längre frånvaroperioder samt möjlighet att rapportera frånvaro framåt i tiden för alla typer av frånvaro t ex enligt sjukintyg och tjänstledighetsansökan. I funktionen för frånvaro- närvarostatistik presenteras data från lönesystemet som diagram, tabeller och rapporter i Excel.

OBS! Det ger dig också möjlighet att bygga på med olika för- och eftersystem som tex webbaserad tidrapportering, webbaserade lönespecifikationer, kontrolluppgifter och övriga lönerapporter.

Vill du veta mer om Hogia ByggLön Plus?  
Har du redan Hogia Bygglön får du självklart fördelaktigt bytespris på licensen när du uppgraderar till Hogia Bygglön Plus. Kontakta Ronja Bergetoft på telefon 0727-30 88 51 och boka in en visning av programmet.