Produktbild Frånvarostöd

Frånvarostöd

Sjuklönelagen upplevs av många som svår eftersom det finns olika regler för olika typer av frånvaro.

Frånvarostödet är ett verktyg där du bara matar in vilken typ av frånvaro det gäller och mellan vilka datum den anställde varit borta.

Utifrån det lägger programmet sedan in rätt lönearter i löneberedningen, med automatik. Kan det bli enklare?