Hem > Affärssystem

Affärssystem
för byggbranschen med fokus på kontroll

Hogia Byggsystem är ett komplett affärssystem för entreprenadföretag, helt anpassat för byggbranschens specifika behov. Tid-och projekthantering, ekonomi med elektronisk fakturahantering, lön och HR – ett automatiserat, effektivt flöde med stor säkerhet. Genom integration mellan alla funktioner i affärssystemet har du allt samlat, sökbart och spårbart. Den sömlösa processen minskar dubbelarbetet och skapar en effektiv helhet som kapar både tid och kostnader. Och förenklar för alla!

”Fördelarna är att det är så transparent. Du kan gå in på minsta skruv men också se övergripande – i samma program”

”Ett bra system som stöttar processerna”

”Vi slipper den manuella hanteringen med tidrapporter, all post och leverantörsfakturorna. Allt är automatiserat och det sparar tid och papper samt ger bättre kontroll.” Upptäck hur Hogia Byggsystem har underlättat vardagen för Otto Nilsson Byggnads AB

LÄS MER

Tid

Enkel registrering av tid i mobilen kapar tid i alla led. Inga papper, mindre risk för fel och enklare uppföljning. En registrering ger automatiskt underlag för både kundfakturering, löneberedning och den ekonomiska uppföljningen. Enkelt för alla.

LÄS MER

Ekonomi

Elektronisk fakturahantering för både leverantör-och kundfakturor samt redovisning specifikt anpassat för företag inom bygg.Ekonomiprogrammets funktioner inkluderar projektredovisning och är motorn i affärssystemet där mycket av arbetet sker per automatik.
LÄS MER

Lön & HR

Löneberedningen automatiseras i mångt och mycket då informationen som registrerats av medarbetarna går direkt in i lönesystemet. Med enkel arbetsgång i programmet och lönearter anpassade för gällande avtal blir processen ännu smidigare.
LÄS MER

Integrerat affärssystem förenklar arbetet

Integrationen mellan de olika funktionerna för tid, ekonomi och lön i Hogia Byggsystem innebär att all information finns tillgänglig digitalt i alla program och skapar ett automatiserat helhetsflöde som underlättar allas arbete:

  • Du slipper manuell hantering och stansning
  • Minskar papper och risk för felinmatning
  • Ger större säkerhet och övergripande kontroll
  • Snabbare uppföljning av projekten
  • Du sparar tid och ökar lönsamheten

Medarbetaren registrerar sin tid och projektkostnader i sin mobil var och när som helst. Informationen skapar rätt underlag för både löne- och fakturahanteringen, och det automatiserade flödet ger en snabbare process som effektiviserar verksamhetens administration. Affärssystemet kapar både tid och kostnader, och förenklar för alla!