Hogia ByggLön

Löneprogram för installationsföretag, bygg- och tekniska konsulter, bygghandel och insatsvaror m.m.

I samarbete med Byggnads har vi gjort anpassningar i Hogias standardlöneprogram som speciellt lämpar sig för byggföretag. T ex. ett löneartsregister, en granskningslista anpassad efter Byggnads avtal. För företag inom plåtbranschen finns plåtslageriernas semesterkassa som färdig rapport.

Plåtslagare!
HogiaBygglön har funktionalitet för semesterberäkningen för Byggnadsplåtslagare.

I programmet finner du integrerade funktioner för:

- Anställdaregister - Löneberedning
- Avräkning   - Rapportering  
- Semesterhantering - Kontrolluppgifter  
- Historik - Granskningslista