Produktbild Hogia ByggLön Plus

Hogia ByggLön Plus

Hogia ByggLön Plus är verktyget för en effektiv lönehantering. Det är flexibelt och lättarbetat och passar medelstora och stora företag inom byggbranschen. Granskningslista anpassad efter Byggnads avtal. För företag inom plåtbranschen finns plåtslageriernas semesterkassa som färdig rapport. Du behöver bara lägga upp dina anställda med deras individuella uppgifter för lön, arbetstid, skatt och semester sedan kan du göra din första lön.

Vårt löneprogram är känt för sin logiska uppbyggnad, effektiva funktioner för bl a semesterhantering och tydliga rapporter!

Plåtslagare!

HogiaBygglön har funktionalitet för semesterberäkningen för Byggnadsplåtslagaren som följer det nya avtalet 2013!
 

En del i en helhet

Med Hogia ByggLön Plus får du naturliga kopplingar till övriga program från Hogia. T ex för du enkelt över bokföringsordern till redovisningen i ekonomiprogrammet, uppgifter för den obligatoriska sjukrapporten till Hogia Bokslut för vidare bearbetning. Skattedeklarationen kan skickas till Hogia Skatt där du lägger till företagets momsuppgifter innan du skickar filen vidare till Skatteverket via Internet.

När behoven växer är det också lätt att bygga ut lösningen med tidssystem, reseräkningssystem, bemanningsplanering m m.

De bästa systemlösningar är de som kan prata med andra. Hogias program är särskilt pratsamma och Hogia Byggön Plus är integrerat med flera av marknadens ledande leverantörer vilket ger dig som kund en stor framtidssäkerhet i din investering.

NYHET - koppla på mobil tidsrapportering! Spara tid och slipp dubbelarbete. Du får dessutom möjlighet att följa varje projekts utveckling i real-tid. Läs mer om helintegrerat affärssystem för byggbranschen här