Produktbild Hogia PBM Time & Project

Hogia PBM Time & Project

– Gör din tidrapport var du vill, när du vill

Hogia PBM Time & Project är ett webbaserat försystem till ditt befintliga löne- och ekonomisystem. Rapportering till lönesystem samt ekonomisystem för fakturering och projektuppföljning sker i systemet.

Enkel och flexibel inrapportering
Genom en och samma bild sker all inrapportering för tid och fakturering. Koppling görs till de underliggande systemen för lön, projekt och ekonomi. Tid- och projektrapportering sker på överskådlig veckobasis och kan registreras på olika nivåer såsom kund och projekt.

Eventuell frånvaro som semester och sjukdom rapporteras enkelt in. Även utlägg, artiklar och andra omkostnader kan rapporteras in på kund och projekt. Registrerade timmar kan summeras och grupperats på medarbetare, projekt, kund, händelse eller datum för vald period.

Avstämning mot schema
Varje registrering kontrolleras mot schemalagd tid och summeras dag för dag samt per vecka.

Attest
Hogia PBM Time & Project erbjuder en kraftfull attesthantering där urval kan göras på olika begrepp såsom anställd, kund, projekt och tidsperioder. Det är enkelt att följa upp vilka anställda som har rapporterat in tid alternativt vilka som har glömt att rapportera. Det finns möjlighet att returnera rader och skicka meddelande tillbaka till anställd vid eventuella oklarheter. I attesteringsfunktionen görs också avstämning mot schema eller summering av timmar per projekt, kund, händelse eller datum för vald period.

Rapporter
Urvalsmöjligheterna i rapporterna är många och kraftfulla, utsökningar kan göras på ett antal olika begrepp såsom kund, projekt, medarbetare och olika tidsperioder. Rapporterna kan tas ut i olika utskrifts format såsom PDF, RTF eller till Excel för vidare bearbetning.

Lönespecifikation
Anställda har tillgång till lönespecifikationer direkt i sin webbläsare vilket minimerar kostnader och administration kring utskick av lönespecifikationer. Specifikationen innehåller uppgifter om ackumulatorer för t ex semester, övertid, och komptid.

Personliga anpassningar och inställningar
Med Hogia PBM Time & Project kan du som anställd själv styra vilka kunder, projekt, omkostnader, artiklar med mera som du vanligtvis arbetar med.

Hogia PBM Time & Project i Hogias portallösning
Hogia PBM (Personal Business Manager) är en portal som knyter samman företagets HR-processer och Hogias webbaserade produkter i en gemensam startsida – företagets startsida. Innehållet i portalen kan enkelt anpassas för varje användare genom rollstyrd behörighet.
• Medarbetarna kan själva registrera adressändringar och närmast anhörig.
• Automatisk inbjudan med användarnamn och lösenord.
• Nyhet & Dokument
• En stark lösenordshantering