Produktbild Hogia Personal

Hogia Personal

Ett personalsystem är ett ovärderligt verktyg när man vill ha en samlad överblick över till exempel personalens kompetenser, löneutveckling och rekryteringsprocesser.

Med hjälp av ett snillrikt utformat behörighetssystem medger Hogias personalprogram att samtliga personer i företaget som arbetar med personal kan använda systemet. Det här gör att personer får tillgång till olika nivåer av information beroende på vilken befattning man har. Personalprogrammet hanterar också att en person kan ha flera parallella anställningar.

Systemet är moduluppbyggt vilket ger dig möjlighet att börja smått, för att sedan bygga på när nya behov uppstår.