Produktbild visning i Hogia Personal
Läs mer om: Hogia Personal »

Webbvisning, Hogia Personal

Ett personalsystem är ett ovärderligt verktyg när man vill ha en samlad överblick över till exempel personalens kompetenser, löneutveckling och rekryteringsprocesser.

Anmäl dig till en gratis visning och se hur vårt system kan underlätta din vardag.

Vi visar Hogia Personal via Internet

Ring direkt på telefon: 0303-663 22