Produktbild Hogia Travel Manager

Hogia Travel

Hogia Travel är ett mångsidigt verktyg som är en webbaserad lösning för registrering av reseräkningar. Användarna får därmed en stor frihet att när som helst, oberoende av var de befinner sig, utföra sitt arbete runt reseräkningarna: på jobbet, i hemmet eller under tjänsteresan.

Programmet är dessutom alltid uppdaterat med Skatteverkets (SKV:s) aktuella värden och regler. Systemet erbjuder dig en enklare och tryggare tillvaro och är det självklara valet för dig som vill förbättra arbetsrutinerna och spara tid. Via funktioner för attesthantering och behörighetssystem skapar systemet förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter. Möjligheten att bygga ut systemet med koncernhantering tillgodoser företagsgruppers behov av att t ex upprätta atteststrukturer över företagsgränserna. Hogia Travel Manager är det perfekta valet för dig som arbetar i fleranvändarmiljö och hanterar reseräkningar.

Koncernhantering

Programmet kan byggas ut med funktionalitet särskilt framtagen för företagskoncern. Koncernhantering är ett kraftfullt verktyg som erbjuder ett rationellt arbetssätt för företagsgrupper. Tilläggsmodulen ger t ex möjlighet att skapa atteststrukturer över företagsgränserna inom koncernen och möjlighet att ange att inställningar som görs i ett företag automatiskt förs över till ett valfritt antal företag inom koncernen. Alla företag måste ligga i samma databas för att tilläggsmodulen ska fungera.
  • Inrikes och utrikes traktamente
  • Måltidsreduktion -Utlägg och representation Bifoga inskannade dokument -Bilersättning -Körjournal -Beräkning av drivmedelsförmån -Attesthantering
  • Kontering
  • Rapporter