"Jag drivs av många och täta kundkontakter."

Fredrik Aronsson skulle bli idrottslärare men omvärderade beslutet efter en termins vikarierande dito. Han är fortfarande sportig och tycker om att löpträna, lärarplanerna lade han dock på hyllan. Istället blev det Hogia för hela slanten.

Det började med sommarjobb och vikariat på dåtidens leverans- och produktionsavdelning. Där kopierades det disketter och packades programleveranser i lådor och kuvert.

– Då levererades det fortfarande program på floppydisk ibland, konstaterar Fredrik Aronsson som för att markera att det är ett tag sedan. Idag, nästan 25 år senare, är han fortfarande Hogian. 1993 blev han fastanställd och med undantag för en kort avstickare utanför det gula husets väggar, har han varit Hogia troget sedan dess.

– Det är en fantastisk arbetsplats med många möjligheter, bra kollegor och man lär sig nya grejer varje dag.

Fredrik har gått den långa vägen och har i takt med Hogia-koncernens expansion även fått möjlighet att utveckla sig själv. Support och teknisk konsultation, säljare, outsourcingprojekt, installation, integration och driftsättning är bara några av de uppgifter han tagit sig an genom åren. Han har också varit med och utvecklat Hogia PBM Time & Project och kan produkten på sina fem fingrar; något som kommer väl till pass i hans arbete som verksamhetskonsult på Hogia Byggsystem. De flesta konsultationerna och kundkontakterna sker via telefon och med dagens teknik finns dessutom obegränsade möjligheter till både utbildning och support "på distans".

– Att hjälpa kunderna och utveckla lösningar direkt tillsammans med användaren är något jag verkligen brinner för. Det handlar ofta om helhetslösningar med flera program och funktioner involverade. Ibland är det aktuellt med kundanpassningar och då diskuterar jag med kunden om olika lösningar så att slutresultatet blir det bästa. Det kan också handla om någon som vill installera en ny funktion i ett redan driftsatt system, förklarar Fredrik som trivs lite extra bra om frågeställningarna känns omöjliga:

– Jag gillar verkligen utmaningen i det som kan tyckas omöjligt för att sedan kunna vända det till möjligheter.

Hogia Byggsystems kunder är nästan uteslutande i "hantverksbranschen" och argumentet "Det här går aldrig. Våra hantverkare kan inte hantera en dator" är något som Fredrik hör ganska ofta. Kan man verkligen lära gamla hundar att sitta? Fredrik hävdar med bestämdhet att visst är det möjligt. De som lär sig snabbast är oftast de med mindre datorvana.

– Det är inte svårare att fylla i en tidrapport i ett datasystem än att fylla i en blankett på papper. Där ska det också sättas kryss i rätt rutor och skrivas siffror på rätt rad. Datasystemet är faktiskt enklare för det ger förslag om vad du ska göra och det finns inbyggda stöd i applikationerna. Det hittar du inte på en blankett minsann. Fredrik ler och fortsätter:

– Jag brukar säga att hellre 50 procent elektronisk tidrapportering än ingen alls. Man kan ta ett steg i taget. Men det finns mycket att vinna på att datorisera. Genom att använda Hogia PBM Time & Projekt tillsammans med HogiaByggLön Plus går till exempel det som matas in i tidrapporteringen rakt in i löneberedningen och du får ut, utan mellanliggande manuell hantering och registrering, en lönespecifikation i löneprogrammet. Detta är möjligt eftersom de båda systemen använder sig av gemensamma register för lönearter och avvikelsearter, något som Hogia är ensamma om att kunna erbjuda. Det minimerar inte bara det manuella arbetet; det minimerar även risken för fel.

– Det blir faktiskt alltid rätt, säger Fredrik och påpekar att Hogia PBM Time & Project även genererar uppgifter till ekonomisystemet om man så vill. Där kan man arbeta vidare med underlagen för uppföljning av kostnader och intäkter på projekt, resultatenhet och kostnadsbärare och/eller fakturera kund.

Om vi ber Fredrik att sia om framtiden menar han att vi till viss del faktiskt redan är där och att vi har en hel del förändringar att vänta, både i kommande systemstöd och i det praktiska administrativa arbetet. Administratörerna går helt enkelt en mer kontrollerande funktion till mötes:

– Tidrapporteringen föder ju redan nu både ekonomisystem och lönesystem med underlag som i sin tur genererar uppföljningsmöjligheter av både fakturor och lönespecifikationer. Med bra godkännandefunktioner kopplat till detta blir den administrativa rollen mer att skapa förutsättningar för en enkel och automatisk att tidrapportering samt att ekonomi- och lönesystemet kan ta hand om, beräkna och varna om eventuella avvikelser på rätt sätt.

 

Fredrik Aronsson 

Verksamhetskonsult på
Hogia Byggsystem AB