Hogia Byggsystem AB erbjuder branschanpassade standardsystem för mindre och medelstora företag i bygg- och installationsbranschen. Vi har som ambition att tillsammans med partners kunna leverera helhetslösningar. Med personlig erfarenhet från branschen tillhandahåller vi en kompetent support som enbart jobbar mot din bransch – allt för att lära känna våra kunders särskilda behov och önskemål.

Vårt företag:

Byggbranschen har varit en utvald satsning inom Hogia under många år men 2005 bildades aktiebolaget Hogia Byggsystem. Vi har sedan dess separerat våra fyra delbranscher Entreprenad, Installation, Byggkonsult och Bygghandel från varandra där Entreprenad i dagsläget står för största delen. Under 2009 har vi valt att gå ytterligare ett steg längre och bryter då ut de delbranscher som har någon form av förmedling av maskiner och/eller resurser och gör en riktad satsning mot dem tillsammans med satsningen mot Transport.

Vår affärsidé:

Att finnas till hands för att nu och under lång tid framöver göra det möjligt för ett stort antal företag och andra organisationer att sköta sin administration på ett enkelt och meningsfullt sätt.

Vår lösning:

Vår ambition är att du som kund ska ha en smidig administration hela vägen. Vi har lösningarna för både det lilla, medelstora och stora företaget och hjälper dig från kalkylering på ett projekt till ett komplett bokslut. Vi löser det allra mesta med egna system men det vi inte klarar själva har vi duktiga partners som kan hjälpa till med. Vi har flera olika flöden beroende på vilken bransch du tillhör.

Support

Kundsupport har som mål att vara våra kunder till hands när de har behov av stöd och hjälp gällande våra produkter.

   

Hogia Byggsystem AB 

Hakenäs
444 28 Stenungsund
Tel: 0303-663 22  
E-post:  salj.bygg@hogia.se 

Mattias Jönegren

Bolagschef
Kontakt: mattias.jonegren@hogia.se 
Telefon: 0303-72 57 07

 

Andreas Dalesten 

Försäljningschef
Kontakt: andreas.dalesten@hogia.se
Telefon: 0303-72 57 68

 

Henrik Aleborg 

Säljare nya kunder 
Kontakt: henrik.aleborg@hogia.se
Telefon: 0303-725769

 

Gert Hörnquist 

Säljare eftermarknad 
Kontakt: gert.hornquist@hogia.se
Telefon: 0303- 72 57 16

 

Magnus Bondesson 

Kundchef 
Kontakt: kundchef@hogia.se

 

Malin Holmqvist 

Supportchef
Kontakt: support.bygg@hogia.se

 
 

Ronja Bergetoft

Säljare, eftermarknad 
Kontakt: ronja.bergetoft@hogia.se

 

Jon Andreasson

Konsult/Driftsättningsansvarig
Kontakt: drift@hogia.se

 

Annika Brodin

Ekonom
Kontakt: annika.brodin@hogia.se