Löneprogram och stöd för byggbranschens unika behov


Tiden är en värdefull resurs och en viktig ingrediens för lyckade byggprojekt. Även ramarna för administration är strama och ineffektiva eller pappersbaserade arbetssätt riskerar att leda till svåra flaskhalsar. För företag inom byggbranschen kan mycket underlättas av effektiviserad hantering av fakturering, löner, rapportering och projektuppföljning. Ett sömlöst affärssystem som anpassats just för byggbranschens specifika behov och som gör det möjligt att enkelt hantera och samla all typ av administration kan då göra stor skillnad. Ett sådant system innebär bland annat följande:

Administrativ överblick

Eftersom ett skräddarsytt affärssystem kan integreras med lönessystem och ekonomisystem bygg så underlättas god överblick, samtidigt som hanteringen av de olika uppgifterna går snabbare. Till exempel kan du som företagare följa upp vissa faktureringar, transaktioner eller orders på ett effektivt sätt. Om du behöver blicka bakåt så finns också allt material samlat och är enkelt att lokalisera via sök-funktion.


Resursbesparande

I och med att ett helintegrerat affärssystem effektiviserar administrationen så sparar du som byggföretagare in värdefulla resurser som tid och därmed också kostnader. Dessutom, eftersom du lättare kan bli medveten om eventuella fordringar eller skulder så kan du även komma tillrätta med sådana problem redan i ett tidigt stadie och på så vis undvika stora förluster. Och naturligtvis innebär det pappersbefriade arbetssättet i sig en viktig resursbesparing.


Förenklar för fler

Affärssystem finns i olika versioner och är anpassade för olika typer av företag. Vilket paket du ska välja beror på storleken på din verksamhet men naturligtvis också på era specifika uppdrag och behov. Är du intresserad av ett enkelt löneprogram och fakturering eller behöver du ett system för alltifrån tidrapportering, projektredovisning, inskanning, personalhantering och annat? Oavsett vilket finns det digitala lösningar för dina förutsättningar.


Önskar du effektivisera dina arbetsdag och få bättre kontroll över dina administrativa uppdrag? Då är det dags att ta hjälp av ett digitalt affärsstöd som kan fungera som ett samlande verktyg för alltifrån tidrapportering, personalliggare, dokumenthantering, löneunderlag till projekt och arbetsorder. På så vis kan du alltid komma åt dina ärenden även via mobilen och alltså fortsätta vara på språng.

Kontakta Hogia idag för mer information om deras byggsystem som är helt anpassad för byggbranschen och dess unika behov. Hogia erbjuder även utbildningar och konsultation vid behov.