Tiden i
handen

Hem > Tidrapportering

Mobil tidrapportering förenklar för alla

Rätt tider och kostnader per projekt är A och O för byggföretag. Att hantera det traditionell tidsedel skapar ohållbar administration med manuella inmatningar och felrisker. Förenkla för alla med en tidrapporterings-app för bygg!

Tidredovisning app – ett knapptryck ger 3 underlag

En tidsregistrering skapar automatiskt underlag för lön, fakturering och ekonomisk uppföljning. Dessa integrerade program för mobil tidrapportering, ekonomi och löneberedning skapar ett totalt sömlöst flöde där data automatiskt landar in på rätt plats i rätt system under rätt projekt.

Sveriges enklaste tidrapporterings app?

Tidredovisningsappen som är integrerad med Hogia Byggsystem är specifikt framtagen för bygg och entreprenadföretag med fokus på att vara lättanvänd, kraftfull och stötta dig och ditt team.

Medarbetaren rapporterar sin tid genom att checka av utifrån en redan planerad kalender. Rapporteringen är delvis automatisk och endast små korrigeringar samt kompletteringar av avvikelser är nödvändiga.

Integrerat tidsregistreringssystem effektiviserar

Det är inte bara medarbetarna ute på fält som sparar tid med en snabb tidrapporterings app. Mobil tidregistrering i en integrerad lösning kapar tid och ökar kontrollen i alla led i administrationen.

”Fördelarna med mobil tidregistrering är att ekonom-och lönemedarbetarna slipper stansa in alla timmar manuellt och att tidredovisningen nu går raka vägen in i systemet för lön, fakturering och projektuppföljning.” Patrik Wibelius, VD, Otto Nilsson Byggnads AB

 • Rätt data på rätt plats

 • Inget dubbelarbete

 • Minskar felrisker

Mer än en digital tidsedel app för byggföretag

Den integrerade appen för tidredovisning är mer än en tidsedel app. I appen ser medarbetarna tydligt vad de har att göra för dagen och all information de behöver för att utföra uppgiften. Tidsrapporter, materialkostnader och journaler samlas i realtid i projekt och arbetsordrar.

Funktioner i tidsrapportering och projekthanterings app för bygg

Alltid åtkomst via mobilappen:

 • Tidsrapportering

 • Projekt & Arbetsorder

 • ÄTA

 • Artikelregister

 • Personalliggare

 • Dokumenthantering

 • Projektrapporter

 • Milersättning

 • Löneunderlag

 • Teamhantering

Hört från hantverkaren

Vi pratade med Göran Lysebring, snickare på en mellanstor byggfirma, om vad som egentligen är den största fördelen med Hogia Byggsystem och kommer fram till att helheten är viktigast. Flödet, elektroniskt och mobil tidrapportering i samma system har gjort vardagen bra mycket effektivare, enligt Göran.

–Det är väldigt enkelt att registrera sin tid via appen, berättar han. Du har dina projektnummer, och ser även de andra som jobbar i dessa, och sätter din tid där. Jag kan också gå in i efterhand och kolla mina tider så det stämmer med lönespecen.

Göran berättar att han blev förvånad över hur enkelt det var att installera appen och att det är skönt att slippa alla papper. I appen kan han även skriva kommentarer och registrera utlägg och kilometerersättning.

Hogia som leverantör

Du jobbar med Hogia; trygga, beprövade affärssystem och tjänster supportade av branschkunniga utbildare och en kundsupport med personligt engagemang. Vi kan din bransch och förstår därmed dina behov, och vi är dessutom lika måna om resultat som du.

Kontakta oss idag och berätta om behoven i just ditt företag!