Produktbild PA-stöd

PA-stöd

PA-stöd kompletterar löneprogrammet med funktioner för

  • Beräkning av retroaktiv lön
  • Medeltimförtjänst
  • Helglön
  • Övertidsjournal

Tack vare automatiken i PA-stöd slipper du mycket manuellt och tidskrävande arbete då den är helt integrerad med Hogia ByggLön.