Genom samarbetsavtal med olika partners kan vi erbjuda våra kunder kompletta och funktionella helhetslösningar. Läs mer om våra lösningar nedan.

 

     

Teamhub

Hogia Byggekonomi och Hogia Lön+ är nu integrerat med Teamhub, leverantör av mobila system för tidregistrering och projekthantering. Därmed kan Hogia nu erbjuda byggbranschen en efterlängtad helhetslösning för digitalt flöde. Varje medarbetare rapporterar enkelt sin tid, sina utlägg och resekostnader per dag och projekt – det bildar sedan rätt underlag för både lönen och för kundfaktureringen. Läs mer

 
 
   

Byggsamverkan

Byggsamverkan utvecklar och säljer produkten Byggsamordnaren ett komplett system för att hantera alla de dokument, avvikelser, rapporter, tidplaner, företagsregister, kontaktpersoner mm som byggare måste hålla ordning på. Systemet är sammankopplat med Hogia Byggekonomi så att du på ett mycket smidigt sätt får över bla projekttransaktioner och kundfakturatransaktioner.

http://www.byggsamverkan.se/  

 
 

Consultec

Consultec Byggprogram utvecklar och säljer kvalificerade program för byggstyrning, projekthantering, kalkylering, planering, prishantering, inköp, administration samt konstruktions- och dimensionsberäkningar. För VVS-branschen erbjuder man även kataloger och tjänster i båder elektroniska och tryckta format. Systemet är sammankopplat med Hogia Byggekonomi för att användaren skall slippa onödigt dubbelarbete vid till exempel tidregistrering och kostnadsavstämningar.