Lilla Byggpaketet

För en enkel lönehantering samt fakturering för mindre bygg- och måleriföretag.

- Löneprogram uppsatt efter byggavtalet, måleriavtalet, m.fl.
- Fakturering, bokföring, ROT-arbetesmodul, projekthantering, m.m.
- Lönespecar direkt i app
 
     

Mellan Byggpaketet

För en effektiv hantering av TID, EKONOMI och LÖN.

- Projektfördelad tidrapportering för anställda
- Enkel koppling till lön så att ni inte behöver knappa in timmarna
- Fakturering, bokföring, ROT-arbetesmodul, projekthantering, m.m.
- Löneprogram med stöd för lärlingstrappan, bygglösen, m.m.

 

     

Stora Byggpaketet

Tidrapportering med attestverktyg, ekonomisystem med projektredovisning samt integrerad hantering av kund- och leverantörsfakturor elektroniskt (inskanning) samt lön- och personalhantering för företag med ca 20 anställda och uppåt.

- Webbportal med tidrapportering, attest av leverantörsfakturor, reseräkningsverktyg, m.m.
- Ekonomisystem med projektredovisning, successiv vinstavräkning, projektuppföljning med tid direkt från tidrapporteringen, fakturera tid, m.m.
- Integrerad helhetslösning för elektronisk fakturahantering. Leverantörsfakturor kan tolkas av systemet vilket sparar mycket tid för administratören.
- Löneprogram med stöd för ert kollektivavtal. Arbetade timmar samt avvikelser hämtas direkt från tidrapporteringen in i lön.