Med bokföringsintegration till Fortnox får du tillgång till en kraftfull paketering som effektiviserar dina processer. Du sparar tid med hjälp av automatisering och får dessutom en betydligt säkrare hantering.

Så här fungerar det
Räkenskapsinformationen från Fortnox importeras per automatik till Saldomatrisen i Hogia Audit eller Hogia Bokslut. Dvs oavsett om du arbetar med revision eller bokslut. Räkenskapsinformation importeras för den specifika kund och period du arbetar med.

En bearbetning av bokslutet resulterar ofta i bokföringsordrar/verifikationer, skapade i Saldomatrisen i Hogia Bokslut. Med hjälp av integrationen exporterar du dessa bokslutstransaktioner direkt till rätt kund i Fortnox. En inbyggd kontroll varnar för om det tillkommit verifikationer i Fortnox under den aktuella period som du arbetar med.

När du arbetar vidare i Hogia Transaktionsanalys ser du tydligt digitala underlag som faktura-och kvittobilder från Fortnox. De underlag du väljer dokumenteras per automatik till relevant plats, med relevant namn i din digitala dokumentation dvs oavsett om du dokumenterar för revision eller bokslut.

 
  • Slipp osäkerheten kring vilken SIE-fil som är aktuell
  • Inga mer filer ”på vift”, dvs säkerhet enligt GDPR-krav
  • Kontroll på att allt är exakt enligt bokföringen och att alla verifikationer är med

Vill du spara tid och automatisera dina processer? Kontakta Henrik Hägglund idag för en visning!

Tel: 0303-667 75
E-post: henrik.hagglund@hogia.se