Hogia-fakta

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 560 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. 

Positiv utveckling

2012 presenterade Hogia ett positivt resultat för 22:a året i rad – omsättningen ökade från 427 till 453 miljoner kronor. Sedan starten 1980 har Hogia utvecklats till en koncern med 550 medarbetare och fördelningen mellan anställda män och kvinnor är fortfarande 50/50, precis som den har varit sedan allt tog fart för drygt 30 år sedan.

Hogia har verksamhet i tre länder utanför Sverige och finns representerade med kontor i Norge, Finland och Storbritannien. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Örebro och i Stenungsund där huvudkontoret och merparten av våra medarbetare finns.

Snabba fakta om Hogia-gruppen

•  10 000 000 människor reser varje år med en färjebiljett från Hogias bokningssystem BOOKIT! 
•  Mer än 1 300 000 löntagare får sin lön via ett Hogia-program! 
•  10 av Sveriges 10 största revisionsbyråer använder programvaror från Hogia!  
•  50 000 000 kassatransaktioner genomförs per år med hjälp av Hogias butiksdatasystem!  
•  6 000 000 hyresavier skrivs varje år ut med hjälp av Hogias fastighetssystem! 
•  Mer än 600 företag i Norden använder dagligen Hogias system för planering av de transporter som utförs av 24 000 lastbilar totalt! 
•  Hogias Ekonomi-info läses av 60 000 prenumeranter varje månad! 
•  1 000 000 resor i kollektivtrafiken i Skandinavien hanteras med standardsystemet Hogia PubTrans!  
•  200 advokatbyråer använder system från Hogia. 
•  Göteborgs Hamn hanterar 220 000 fordon varje år med hjälp av Hogias inpasseringssystem!