Fakturascanning/Elektronisk fakturahantering

Hanteringen av leverantörsfakturor har länge varit en kostsam och tidskrävande process. Med Hogia Approval tar man bort den fysiska hanteringen och sköter istället flödet digitalt – från inkommande faktura till kontering, attest, bokföring och arkivering.

Hogia Approval Manager

Fakturascanning
•  Effektivt fakturaflöde med full kontroll. 
•  Webbaserad granskning och attest.  
•  Hanterar alla typer av leverantörsfakturor så som pappersfakturor, pdf-fakturor och e-fakturor.  
•  Elektronisk arkivering.  

Med elektronisk fakturahantering blir du en proaktiv byrå som skapar mervärde för dina kunder.

Vinster för byrån

•  Ökat tjänsteutbud, attraktivare på marknaden.  
•  Bättre kontroll på fakturaflödet.  
•  Automatiska påminnelser.  
•  Tillgång till fakturabilden direkt i rapportcentralen i Hogia ByråEkonomi.   
•  Automatisk arkivering i Hogia ByråEkonomi - slipp kopiering, pärmar och förvaring.   
•  Knyter kunden närmare byrån.  


Vinster för kunden/attestanten

•  Mindre administrativt arbete.  
•  Webbaserat - enkel och snabb attest.  
•  Undviker borttappade fakturor och sena betalningar.   
•  Bättre kontroll på leverantörer och attester.    
•  Historik med urvalsfunktion och sammanställningar.     
•  Tillgång dygnet runt till alla fakturor. 

En del av Hogia ByråEkonomi 

Hogia Approval är en del av ekonomisystemet vilket underlättar både drift och underhåll. Den digitala informationen lagras direkt i ekonomisystemets databas.

Elektronisk fakturahantering tillsammans med
e-faktura

Väljer du dessutom att ta emot dina leverantörsfakturor som e-fakturor  får du ett ännu effektivare fakturaflöde, samtidigt som du sparar tid och minskar dina kostnader. 
• Mindre administrativt arbete, mer tid sin verksamhet.
• Webbaserat - tillgång dygnet runt till sina fakturor. 
• Enkel och snabb attest, bättre kontroll.
• Undviker borttappade fakturor och sena betalningar.
• Ökat tjänsteutbud, attraktivare på marknaden.
• Bättre kontroll på hela fakturaflödet.
• Automatisk arkivering i Hogia ByråEkonomi, slipp kopiering och pärmar.
• Tillgång till fakturorna direkt i Rapportcentralen i Hogia ByråEkonomi.
• Knyter kunden närmre sig.

 
Begär offert
 


Kontakta David 

 
David Sjöberg 
0303-72 56 18
david.sjoberg@hogia.se