Produktbild Webbutbildning HKU

Hogia Kund- och Uppdragshanterare


GRUNDUTBILDNING 

• Programmets uppbyggnad
• Genomgång av Att göra-listan
• Kunder och kundkontakter
• Uppdrag och Uppdragsbrev
• Koppling till Hogia Skatt och Hogia Bokslut/Audit
• Massredigering av data
• Anpassade vyer
• Kundaktiviteter

Efter utbildningen finns det möjlighet att delta i en gemensam Frågestund.

 
Begär offertDATUM

Datum och tid för utbildningen bokar vi in i samråd med dig.

PRIS

Enligt offert.