Produktbild Webbutbildning Hogia Analys

Hogia Analys


GRUNDUTBILDNING

Utbildningen vänder sig till dig som är ny användare i Hogia Analys men även till dig som använt programmet ett tag och vill få en grundlig genomgång i hela programmet. Vi visar hur du smidigt jobbar med koppling till Hogia Audit och ISA via länkar från arbetsgång, hur du mycket enkelt jämför företagets nyckeltal med branschens och/eller en konkurrents. Vi går även igenom hur du simulerar fram olika handlingsalternativ och tar fram Likviditetsbudget.

Analysdelen

Vi går igenom hur du snabbt kan göra en kvalificerad företagsanalys, ta fram kassaflödesanalys och nyckeltalsanalys samt hur du jämför företagets nyckeltal med branschens och/eller en konkurrents som du hämtar ner direkt inifrån programmet.
 • Vi utgår från Hogia Audit
 • Visar Excel- och SIE-import
 • Kassaflödesanalys
 • Bransch- och Konkurrentjämförelse av nyckeltal
 • Diagram med bl a rullande 12-månadersdiagram
 • Koppling till Transaktionsanalys Proffs ner på kontonivå direkt från en rad i Resultaträkning eller från en stapel i ett diagram
 • Rapporter till Word, Excel och PDF

Simuleringsdelen

Vi fortsätter utbildningen i Hogia Analys med Simuleringsdelen, vilket är en grov budget.
 • Visar hur du snabbt kan utvärdera olika handlingsalternativ genom olika simuleringar
 • Går igenom hur olika simuleringar direkt påverkar resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Du kan ställda dig frågor som vad händer om...? Vad krävs för att...? Och då se hur förändringen slår igenom direkt i rapporterna.  

Budget

I budgetdelen går vi igenom hur du på ett enkelt sätt tar fram en resultat-, balans och likviditetsbudget.
 • Vi utgår från föregående års utfall, via simulering
 • Med hjälp av fördelningsnycklar fördelar du snabbt budgeterade värden på alla resultat- och balansposter över räkenskapsårets månader.
 • Efter dina olika budgeteringar i programmet uppdateras värdena i resultat-, balans- och likviditetsbudgeten.

Vårt upplägg av utbildningen är att du inte missar viktig information om hur programmet fungerar och lär dig hur du med programmets hjälp arbetar effektivt.

 

 
Begär offertDATUM

Datum och tid för utbildningen bokar vi in i samråd med dig.

PRIS

Enligt offert.