Hogia Audit är det beprövade programmet som säkerställer att din byrå följer en genomtänkt arbetsgång. Det garanterar att du utför din revision på det mest effektiva sättet och att kraven på dokumentation och kvalitet utifrån ISA, ISQC1 och FAR uppfylls.

 

EFFEKTIV REVISION
Genom förståelse av verksamheten, analytisk granskning och branschmallar får du en relevant riskbedömning och därigenom ett korrekt och effektivt granskningsprogram.
Använd färdiga branschmallar för en snabb start eller dra nytta av tidigare arbete från en annan kund.
Revision utifrån en riskbaserad ansats i enlighet med ISA.

 

GUIDAD AV ARBETSGÅNGEN
Arbetsgången vägleder dig genom Hogia Audit vilket gör att du arbetar effektivt och kan kvalitetssäkra ditt arbete. Genom att klarmarkera och signera utförda moment ser du hur långt du har kommit i revisionsprocessen. Arbetsgången ger dig vägledande aktiviteter och kontroller som gör det enkelt för dig att följa ISA och uppfylla kraven enligt ISQC1. Via länkar tar du dig snabbt till rätt dokument och program för aktuell aktivitet.

 

ARBETA DIGITALT
Digital grund – och årsakt samlar all revisionsdokumentation oavsett format i en tydlig mappstruktur – miljövänligt, strukturerat och kostnadseffektivt.
Använd bokslutsmaterial upprättat i Hogia Bokslut som revisionsbevis med ett enkelt klick. Hogia Bokslut kan användas vid kombiuppdrag, av redovisningskonsult eller av byråns kund.
Intelligenta mallar för olika utformningar av revisionsberättelser och uttalanden enligt ISA.

 

INTEGRATION
Hogia Audit kan användas fristående men med integrationen till Hogia Transaktionsanalys Proffs och Hogia Analys har du större inblick i redovisningen och transaktionerna. Du kan därmed göra avancerade analyser för att effektivisera tidsåtgången i revisionen. Har du dessutom Hogia Bokslut i dina kombiuppdrag kan du enkelt plocka upp dokument från bokslutsakten in i revisionsakten utan att påverka jävsituationen. Integrationerna ger dig möjlighet att arbeta på ett smart och effektivt sätt.

Flöde för Hogia Byråstöd

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra ditt arbete på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.

 

 

BYRÅPROGRAM

Hogia Point »

Hogia Analys »

Hogia Bokslut Proffs »

Hogia Koncern »  

Hogia Kund- och Uppdragshantering » 

Hogia Skatt Proffs »

Hogia Skatteanalys »

Hogia Transaktionsanalys Proffs »

Hogia Värdepappershanterare »