Produktbild Webbutbildning Hogia Audit

Hogia Audit


GRUNDUTBILDNING 

Utbildningen är till för dig som är ny användare. Den är även lämplig för dig som använt Hogia Audit en tid och vill lära dig mer om hur du effektivt arbetar med revisionsuppdrag i programmet. Efter utbildningen ska du ha en god förståelse för och insikt i hur kraftfullt Hogia Audit är som verktyg. Syftet med webbutbildningen är att du ska kunna förstå och arbeta i programmet.

Innehåll

ISA utgår ifrån risker – det gör även Hogia Audit. Lär dig hur den riskbaserade ansatsen tillämpas på bästa sätt i Hogia Audit. Det ger er ett effektivt arbetssätt och tydlig revisionsdokumentation. Programmets väsentligaste delar gås igenom och vi utgår från ett företagsexempel.

Du får en genomgång av granskningsfrågor, arbete med interna kontroller och en bra metod för att ”knyta ihop säcken” vid revisionens avslutande.

Du får även en genomgång av att skapa digitala akter på ett smart sätt med hjälp av Hogia Audit. Det sparar tid, arkiveringskostnader och miljö.

Vi kommer också att visa kopplingarna till Hogia Analys och Hogia Transaktionsanalys Proffs (TA Proffs) där du bl.a. får effektiv hjälp till analytisk granskning, avstämning och revison av huvudboken.

I samband med exemplet visar vi på användbara tips och finesser som både minimerar och effektiviserar ditt arbete. Tillexempel via branschmallar och egna mallar.

Om bokslutsarbetet gjorts i Hogia Bokslut visar vi på effektiv koppling mellan programmen.

 
3900:-GRUNDUTBILDNING 

28 februari kl 9:00-12:00 
10 april kl 13:00-16:00     
24 maj kl 9:00-12:00

PRIS
3 900 kr per deltagare alternativt
5 900 kr per kontor/uppkoppling.


Utbildningen vänder sig mot Hogia Redovisning & Revisions kunder samt Hogia Enterprise Solutions kunder.