Produktbild Webbvisning Hogia Audit/TA Proffs/Analys

Hogia Audit, Transaktionsanalys Proffs och Analys

Genom att följa arbetsgångarna i Hogia Audit arbetar du i enighet med ISA. Metodiken som används heter APTA och är utvecklad av FAR. Utifrån arbetsgångarna länkas du till Hogia Transaktionsanalys Proffs och Hogia Analys där inhämtad information sparas i en gemensam mappstruktur.

Hogia Audit
Ett kraftfullt verktyg för revision, rapportering, dokument- och kundhantering. Det är lätt att använda, lätt att anpassa och obegränsade möjligheter att utveckla. Du skapar standardmallar, checklistor och granskningsprogram som effektiviserar arbetet. Hogia Audit stödjer revisionsmetodiken APTA.

Hogia Analys
Analysera företaget, testa olika framtidsscenarion och presentera resultaten – snabbt, tydligt och lättbegripligt. Programmet hjälper dig åskådliggöra bokslutet tydligare med hjälp av olika typer av diagram. Det kan t ex vara till stor hjälp nu när det är dags att gå igenom bokslutet med kund. Du kan även använda Hogia Analys för att se hur utvecklingen varit efter räkenskapsårets slut.

Hogia Transaktionsanalys Proffs
Ett verktyg där du snabbt och enkelt kontrollerar kvaliteten på bokföringen och granskar bokföringen på transaktionsnivå. Enkelheten att göra avstämningar och söka efter fel i huvudboken gör att du blir effektiv i ditt arbete och kan känna en trygghet att du inte missar viktig information.   


Schemalagda Webbvisningar

Torsdag 3 november    kl 09:00-10:00
Tisdag 29 november  kl 09:00-10:00


Kontakta oss om du vill boka in en visning på ett annat datum.

Boka tid för webbvisning   
Ring direkt på telefon: 0303-667 80