Hogia Koncern

Gör det enkelt att skapa en koncernredovisning

Hogia Koncern är integrerat med Hogia Bokslut och hjälper dig att enkelt skapa koncernredovisning, koncernårsredovisning och periodbokslut för koncernen. Det ger dig även möjlighet att på ett enkelt sätt kontrollera likvida medel för koncernen.

Även om du inte enligt lag behöver upprätta koncernårsredovisning kan du ha nytta av programmet. Omräkning av utländska dotterbolag från lokal valuta till svenska kronor är ett exempel på användningsområde. Ett annat är stöd för att beräkna potentiellt utdelningsbart kapital i koncernen.

Du behöver bara lägga in uppgifter en gång i programmet. Med fullständig integration från första verifikationen i det enskilda koncernbolaget till färdigställandet av koncernårsredovisningen har du har hela tiden full kontroll på vad som görs. Olika kontoplaner hanteras utan konverteringar eftersom det är samma samband som ligger som grund.

En ändring i ett koncernbolag uppdateras med ett klick i koncernmatrisen. Alla elimineringar görs i Koncernspecifikationer, som har tre funktioner: dokumentation, verifikation och ifyllnadshjälp. Detta minimerar bland annat risken för fel som orsakas av den mänskliga faktorn när siffror felaktigt förs över från ett ställe till ett annat. Koncernspecifikationerna är anpassade efter elimineringstyp på ett pedagogiskt sätt. Det gör att det svåra arbetet med att upprätta koncernredovisning går snabbt och enkelt.

Alla elimineringar och koncernbolag visas i koncernmatrisen i kolumner, vilket ger god överblick. Det finns automatiska funktioner för att eliminera obeskattade reserver, minoritetsintresse och utländska dotterbolag. Årsredovisningen är kopplad till koncernmatrisen via aktiva länkar och det mesta är ifyllt när du öppnar den.

Periodbokslut

Om du behöver göra periodbokslut för koncernen så finns det stöd för detta i Hogia Koncern. Du kan välja att kopiera och återanvända de specifikationer som du använt för årsbokslutet eller föregående år.

Import av företag

Om bolagen som ingår i koncernen finns på olika platser och boksluten upprättas av flera olika personer har du stor hjälp av att använda funktionen Import/Export av företag i Hogia Audit/Hogia Bokslut. Den som upprättar koncernredovisningen kan styra de enskilda bolagens sätt att upprätta bokslut för anpassning till koncernens redovisning. Informationsutbytet underlättas och arbetet blir effektivare. All information komprimeras och krypteras.

Helhetstänkande

Hjälpsystemet i Hogia Koncern guidar dig genom hela processen med att upprätta koncernredovisning och det finns exempel på de flesta typer av elimineringar. Du anger moderbolag och väljer att lägga till de bolag som ingår i koncernen. Oberoende av kontoplan kommer dessa att konsolideras i en råbalans i den koncernmatris som skapats.

Om det görs någon ändring i något bolag uppdateras matrisen automatiskt när du klickar på uppdatera. När du gör elimineringar gör du samtidigt din dokumentation och årsredovisning.

Skapa elimineringar

Om du har utländska dotterbolag kan lokal valuta räknas om till svenska kronor med automatik. Även minoritetsintresse och obeskattade reserver kan elimineras automatiskt. Automatiken gör att du sparar mycket tid. Vill du hellre ha full kontroll själv, kan den stängas av.

De elimineringar som är kvar att göra, efter automatiska elimineringar, görs i Koncernspecifikationer anpassade efter elimineringstyp. Specifikationerna uppdaterar saldomatrisen automatiskt samtidigt som du får en fullgod dokumentation och hjälpblankett. När du byter år kan specifikationerna kopieras från året tidigare eller från en periodmatris. Den funktionalitet som finns i specifikationerna gör att arbetet med koncernredovisningen går smidigt.

För full kontroll visas alla elimineringar både i en huvudbok och i en verifikationslista. Du kan också se vilka konton med belopp som ingår i varje årsredovisningspost.

Färdigställ koncernredovisningen

När det är dags att färdigställa koncernårsredovisningen är de flesta uppgifterna länkade. Du har dock stora möjligheter att anpassa årsredovisningen efter eget tycke och smak. För att färdigställa koncernredovisningen bör du också stämma av koncernens egna kapital och beräkna fritt eget kapital i koncernen. I programmet finns det specifikationer som hjälper dig med detta.