Hogia Lön

Ett modernt, effektivt och heltäckande program som ger dig möjligheten att förenkla lönehanteringen och säkerställa att dina kunder får rätt lön. Hogia Lön är välkänt för sin logiska uppbyggnad, tydliga rapporter och effektiva funktioner, bland annat för semesterhanteringen. Arbetsgången är enkel, pedagogisk och tydlig och när du lagt in uppgifter om de anställda går det snabbt att komma igång med första lönen.

Löneberedning i fokus

Med en tydlig och logisk löneberedningsbild får du en bra uppställning över vilka ersättningar den anställde kommer att få, vilket är en spegling av hur lönespecifikationen kommer att se ut. Du får ett lönesystem som hanterar de flesta kollektivavtal och löneberedningen anpassas med automatik till kundens specifika bransch. Återkommande lönearter som månadslön och bilförmån ligger kvar som förslag i löneberedningen efter det att första lönekörningen är gjord.

Lönearter och anställdaregister

Våra löneartsregister är anpassade mot de flesta branscher - klara att börja användas. Du kan självklart enkelt lägga upp egna lönearter eller ändra i de befintliga mallarna. Här finns färdiga lönearter anpassade efter de flesta avtal på marknaden. Med de lättöverskådligt anställdaregister går det snabbt och enkelt att lägga upp anställda och hitta personuppgifter i det flikindelade personkortet.

Rapporter

Periodens mest förekommande rapporteringar kan du enkelt ta fram när du gjort klart din lön. Självklart kan du också skriva ut rapporter för tidigare månader. Rapporterna kan exporteras till PDF, Word och Excel och kan även skickas via e-post.

Några av alla funktioner i Hogia Lön:

• Möjlighet att fördela lönen på resultatenheter och projekt
• Inbyggd hjälpfunktion för beräkning av inrikes skattefria traktamenten
• Lönearten för varje individ sparas till nästa månad
• Preliminära avräkningar – kan till exempel skickas till kund för kontroll innan utbetalning
• Utbetalningslista – se lönesummorna per anställd
• Semesterskuldsberäkning
• Betala ut semesterlön och hålla reda på semesterdagar
• Hantera två verksamhetsår parallellt – påbörja januarilönerna före årsskiftet
• Se löneutbetalningar, sjukfrånvaro och övertid bakåt i tiden
• Skicka elektronisk arbetsgivardeklaration till Skatteverket (eSKD)

Smarta kopplingar till andra program

Med Hogia Lön får du naturliga kopplingar till andra program från Hogia.
• Du för enkelt över bokföringsordern till redovisningen i Hogia ByråEkonomi
• Uppgifter för den obligatoriska sjukfrånvarorapporten kan skickas till Hogia Bokslut för vidare bearbetning
• Arbetsgivardeklarationen kan skickas till Hogia Skatt där du lägger till företagets momsuppgifter innan du skickar filen vidare till Skatteverket via Internet
• Möjlighet att bygga ut lösningen med tidssystem, reseräkningssystem med mera.

Förbättra funktionaliteten 

Komplettera Hogia Lön med tilläggsmodulerna Frånvarostöd, PA-blanketter, PA-stöd och Rätt Lön – Online.

Komplettera med Hogia Travel

Erbjud dina kunder att registrera sina reseräkningar på nätet genom webbmodulen Hogia Travel. Traktamente, milersättning, representation, restid och valuta blir enkelt att hantera. Programmet räknar automatiskt fram den ersättning som ska betalas ut, vad som är skattefritt och avdragsgillt.