Hogia Personal

Hogia Personal är ett heltäckande personalsystem som ger en total överblick över de anställdas befattnings- och lönehistorik, LAS, kompetens med mera. Ett väl utvecklat behörighetssystem ger de rätta verktygen för såväl administratör som personalansvarig och VD.

Roller i Hogia Personal

Arbetssökande   
•  Registrerar sin ansökning i byråns personalsystem via företagets hemsida och kan enkelt bifoga CV och personligt brev.  

Chef     
•  Lättillgänglig information om sina medarbetare avseende allt eller utvalda delar. Företaget väljer vilka rättigheter varje chef ska ha, till exempel skriv- och läsrättigheter.
•  Elektronisk personalakt där valfritt dokument sparas för varje medarbetare, så som anställningsavtal, lönebeslut med mera. 
•  Lönerevisionen utförs via personalsystemet där alla uppgifter och historik finns samlade. 
•  Den personliga bevakningskalendern med datum för exempelvis utvecklingssamtal, nyanställningar och födelsedagar förenklar chefens vardag. 

Administratör     
•  Överblick över samtliga eller valda delar.
•  Fullständig LAS-hantering. 
•  Stöd för kompetensplanering och bland annat GAP-analyser. 
•  Simulering av löneutfall och lönerevision.  
•  Grafiska presentationer av personalnyckeltal, underlag till jämställdhetplan. 
•  Rekryteringsprocessen underlättas genom att du själv gör och lägger ut annonserna på hemsidan. De sökandes uppgifter hamnar på rätt ställe och du kan göra massutskick av svarsbrev. Vid anställningen går den sökande direkt över till ditt personalsystem.  

Modulen Webbrekrytering leder till snabbare administration av ansökningar och hela rekryteringsprocessen hanteras på ett mycket professionellt sätt.

En del i en helhet

Koppla på webbprodukterna Hogia Employee och Hogia Competence och bredda ditt tjänsteutbud. Dessa tilläggsmoduler kan du välja att lägga in i Hogias Byråportal, Hogia Personal Business Manager (Hogia PBM). I byråportalen Hogia PBM ingår även webbprodukterna Travel, Time, Payslip och Salary reports.