Hogia Personal Business Manager

Hogia Personal Business Manager är en webbaserad portal som knyter samman företagets löne- och HR-processer med Hogias webbaserade tjänster i en gemensam startsida.

Mötesplatsen för byrån och kunderna

Kommunicera med dina kunder på ett nytt och effektivt sätt via webben. Med Hogias byråportal får du en egen designad mötesplats där du kan hantera, kommunicera och utbyta information direkt med dina kunder. Oavsett var du väljer att arbeta – på kontoret, under resan eller ute hos kund, kommer du alltid åt dina arbetsverktyg och aktuella kunduppgifter.

En webbportal för företagets alla HR-processer

Hogia PBM är portalen som knyter samman företagets Löne- och HR-processer och Hogias webbaserade produkter i en gemensam startsida. I Hogia PBM skapar du roller som avgör vad användarna ska ha åtkomst till baserat på företagets organisationsstruktur. Med en personlig startsida får de snabbt struktur på den information de behöver och det räcker med en enda inloggning för att få tillgång till alla webbapplikationer. Användaren har själv stor frihet att bestämma utformning på sin portal, exempelvis kan externa webbplatser som bank och Skatteverket läggas upp.

Roller i Hogia PBM

Medarbetare
De anställda rapporterar själva sin tid, resor och utlägg i webbtjänsterna Hogia Time och Hogia Travel. Lönespecifikationer och reseräkningar samlas i Hogia PBM och är tillgängliga dygnet runt. Via PBM kan de också ta del av personal- och företagsinformation som berör de som anställda.

Chef
Aktuella händelser visas på startsidan vilket gör att de direkt ser när det finns underlag att godkänna och attestera, som leverantörsfakturor tidrapporter och reseräkningar. Viktiga nyckeltalsrapporter hämtas under månadens rapporter och allt sparas vilket gör att de enkelt kan titta på underlag från tidigare månader. I Hogia PBM få chefen en samlad bild över allt som berör dem och sina anställda – allt från adresser till anställningshistorik och ekonomisk information.

Ekonomi/ HR-avdelning   
Kommunikation med medarbetare och chefer sker via Hogia PBM. Ekonomiska underlag och rapporter kan fördelas till rätt personer vilket ger en snabb och effektiv hantering. Nyheter och dokument läggs upp i portalen för tillgång till alla i företaget.

Externa partners     
Kopplingar till externa webbtjänster som fakturaskanning, kreditupplysning, Business Intelligence (BI) och reseräkning är möjlig. Kan ge underlag till sin uppdragsgivare, till exempel attestunderlag och statistik. Möjlighet att ta del av rapporter och lägga upp egna länkar till utvalda grupper eller partners, som banker, leverantörer och kunder.

Följande webbtjänster kan kopplas till Hogia PBM:

•  Hogia Travel – för alla.
Ett enkelt och lätthanterligt verktyg för att hantera reseräkningar och utlägg (tilläggsmodul till HogiaLön Plus)  
•  Hogia Time – för alla.
Ett verktyg till de anställda för att enkelt rapportera in sina löneunderlag och tidrapporter (tilläggsmodul till HogiaLön Plus)  
•  Hogia Salary Reports – ett chefsverktyg.
Tillgång till rapporter från HogiaLön Plus var de än befinner sig (tilläggsmodul till HogiaLön Plus)  
•  Hogia Payslip – för medarbetaren.
Tillgång till sin lönespecifikation direkt i sin webbläsare (tilläggsmodul till HogiaLön Plus)  
•  Hogia Employee – ett chefsverktyg.
Alla uppgifter om de anställda finns lagrade på ett och samma ställe, som till exempel anställningsvillkor och lönenivå (tilläggsmodul till Hogia Personal)  
•  Hogia Competence – för medarbetare och chefer.
Samlad bild av företagets kompetens som underlättar planering, rekrytering och utveckling (tilläggsmodul till Hogia Personal)